Mässan PRomotion EXPO

PRomotion EXPO August 17-18 in Gothenburg is cancelled.
PRomotion EXPO 17-18 augusti i Göteborg har stängt.

Branschmässan PRomotion EXPO avbryter införsäljningen till mässan den 17-18 augusti på Svenska Mässan i Göteborg.

PRomotion EXPO August 17-18 in Gothenburg is cancelled.

De tidigare 23 mässorna har haft i genomsnitt 185 utställare och närmare 3000 besök vid varje mässtillfälle. Marknadsundersökningen i slutet av 2015 visade på en prognos om cirka 150 utställare till mässan i Göteborg i augusti 2016.

Den rådande turbulensen, när det gäller en enad mötesplats inom profil- och promotionbranschen, gör att vi inte når uppsatta mål när det gäller antalet utställare. Detta kan påverka antalet besökare negativt och som vi ser det på sikt minska förtroendet och intresset för en mässa i branschen.

Branschtidningen PRomotion

Vårt systerbolag driver sedan 1996 branschtidningen PRomotion. Upplaga är 19 500. Som webbtidning 16 500 samt 3 000 via Posten där även bilagor kan medfölja. PRomotion informerar om vad som händer i branschen för produktmedia, profil, print och promotion. Tidningen utkommer fyra gånger per år. Mer information på www.promotionmedia.se

Webbportalen PromotionProdukter.se

Webbportalen PromotionProdukter har haft över 2 miljoner sökningar. Här kan återförsäljare på ett enkelt sätt hitta grossister och leverantörers produkter. Över 2 000 sökningar per dygn. www.promotionprodukter.se